24 sata o Obrenovcu

ISPLATA SOCIJALNIH DAVANJA DO KRAJA VANREDNOG STANJA

Ana Pavlović
26.03.2020. 09:25
534

Mnogim korisnicima pravo na isplatu socijalnih davanja isteklo je 15. marta.

Ministar rada Zoran Đorđević izjavio je da su sve vrste socijalnih davanja produžene do kraja vanrednog stanja i da sve informacije u vezi sa isplatom građani mogu naći na sajtu resornog ministarstva.

Korisnicima kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava se na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Društvo

Ana Pavlović