24 sata o Obrenovcu

POČELA SISTEMATSKA DERATIZACIJA U OBRENOVCU

Jelena Ajdarić
01.06.2020. 13:17
366

Sistematska deratizacija na teritoriji Gradske opštine Obrenovac biće organizovana od danas do 30. juna i to u kolektivnim stambenim jedinicama, individualnim gradskim i seoskim domaćinstvima.

Akcija deratizacije će početi od centralnih delova Obrenovca ka perifernim naseljima. Prve nedelje biće obuhvaćeni naselja Dudovi, Rojkovac, Sava, Topolice, Rvati, Stočnjak, Gaj 1, Gaj 2, Vašarište i centralne gradske ulice.

U drugoj fazi deratizacija će biti sprovedena u naseljima Belo Polje, Zabrežje, Zvečka, Ratari, Brgulice, Urovci, Krtinska, Mislođin.

U trećoj nedelji planirano je suzbijanje glodara u Grabovcu, Orašcu, Drenu, Skeli, Bariču, Velikom Polju, Stublinama, Maloj Moštanici, Jasenku, dok bi u poslednjoj nedelji sistematskom deratizacijom trebalo da budu obuhvaćeni Draževac, Poljane, Konatice, Trstenica, Piroman, Brović, Ljubinić, Ušće i Vukićevica.

Društvo

Jelena Ajdarić