24 sata o Obrenovcu

PORESKA UPRAVA OBJAVILA TEHNIČKI VODIČ

Jasna Viktorović
22.06.2021. 10:21
813

Pripreme za novi model fiskalizacije.

Poreska uprava objavila je Tehnički vodič sa uslovima i karakteristikama elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, radi odobravanja za upotrebu u sistemu e-fiskalizacije. Sadrži definicije pojmova, odeljak o elektronskim fiskalnim uređajima sa pododeljcima o bezbednosnom elementu, procesoru fiskalnih računa i elektronskom sistemu za izdavanje računa. Vodič se može preuzeti na linku objavljenom na sajtu Poreske uprave.

Novi model fiskalizacije u Srbiji počinje sa primenom 1. januara 2022. godine, a njegova implementacija biće besplatna za privredu, jer će teret fiskalizacije snositi država sa tri milijarde dinara koje su izdvojene budžetom za ovu godinu, najavilo je Ministarstvo finansija.

Od 1. januara naredne godine, svi subjekti u javnom sektoru imaće obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza uvoditi i za privatni sektor, za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Društvo

Jasna Viktorović