24 sata o Obrenovcu

UČENICIMA SU VRAĆENE EKSKURZIJE

Radmila Relić
20.09.2019. 14:04
1410

Novi pravilnik o đačkim ekskurzijama počeo je da se primenjuje početkom nove školske godine.

U OŠ "Jefimija"ekskurzije nisu organizovane od 2013. godine a novim pravilnikom ova praksa se menja.

Pravilnik predviđa i da se učenici unapred upoznaju sa mestom u koje odlaze, a u inostranstvo će moći da idu samo maturanti srednjih škola.

Pogledajte prilog

Učenicima su vraćene ekskurzije
Društvo

Radmila Relić