24 sata o Obrenovcu

ROK ZA UPLATU ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU 14. NOVEMBAR

Daliborka Delibašić
08.11.2019. 20:19
628

Sekretarijat za javne prihode je podsetio poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je četvrtak 14. novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Za sve potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode koja vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je prijem stranaka od 8 do 18.30 časova.

Komunalne vesti
Društvo

Daliborka Delibašić