24 sata o Obrenovcu

BRANISLAVA KROZ VEZ ČUVA PRVE SLIKE VAŠE BEBE

Jelena Ajdarić
25.03.2021. 18:51
139

Branislava Jankov je diplomirani pravnik, majka dečaka koji ima godinu i po dana, žena koja se bavi vezom.

Međutim, njeni radovi se razlikuju od svih koje ste do sada videli, jer ona na platnu veze sliku ultrazvuka bebe. Kako ona kaže, pronašla je nesvakidašnji način da sačuva tradiciju ali i uspomene.

Pogledajte prilog

Branislava kroz vez čuva prve slike vaše bebe
Društvo

Jelena Ajdarić

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac