24 sata o Obrenovcu

TURISTI IZ BEOGRADA OBIŠLI STARI MLIN

Radmila Relić
23.09.2023. 17:39
385

Objekat Starog mlina je pravo kulturno blago koje je pod privremenom zaštitom države od juna 2022. godine.

U okviru manifetsacije Dani evropske baštine organizovana je turistička poseta manufakturi porodice Simović, koja je bila utemeljivač mlinarsko-strugarske industrije. Nakon Drugog svetskog rata sva imovina ove porodice je konfiskovana.

Od 60-tih godina prošlog veka, objekat je dat na korišćenje preduzeću AD "Dragan Marković", oko 70 odsto mehanizacije iz tog perioda je sačuvano. Radionica, stari mlin, prostorije gde se mlela, prosejavala i pakovala pšenica su pravo kulturno blago. Iako se ovaj objekat ne koristi od 2008. godine i dalje se oseća miris brašna.

Pogledajte prilog

Turisti iz Beograda obišli Stari mlin
Društvo

Radmila Relić

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac