24 sata o Obrenovcu

TURISTI IZ BEOGRADA OBIŠLI STARI MLIN

Radmila Relić
23.09.2023. 17:39
189

Objekat Starog mlina je pravo kulturno blago koje je pod privremenom zaštitom države od juna 2022. godine.

U okviru manifetsacije Dani evropske baštine organizovana je turistička poseta manufakturi porodice Simović, koja je bila utemeljivač mlinarsko-strugarske industrije. Nakon Drugog svetskog rata sva imovina ove porodice je konfiskovana.

Od 60-tih godina prošlog veka, objekat je dat na korišćenje preduzeću AD "Dragan Marković", oko 70 odsto mehanizacije iz tog perioda je sačuvano. Radionica, stari mlin, prostorije gde se mlela, prosejavala i pakovala pšenica su pravo kulturno blago. Iako se ovaj objekat ne koristi od 2008. godine i dalje se oseća miris brašna.

Pogledajte prilog

Turisti iz Beograda obišli Stari mlin
Društvo

Radmila Relić