24 sata o Obrenovcu

PETA SEDNICA SKUPŠTINE GO OBRENOVAC

Aleksandar Živojinović
26.09.2023. 13:25
19

Na petoj sednici skupštine Gradske opštine Obrenovac odbornici su usvojili rebalans budžeta za tekuću godinu.

Između ostalog, na sednici je usvojena i odluka o likvidaciji Javnog preduzeća "Poslovni prostor", sa ciljem da bi se uštedela budžetska sredstva, istakao je predsednik opštine Obrenovac.

Pogledajte prilog

Peta sednica skupštine GO Obrenovac
Društvo

Aleksandar Živojinović

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac