24 sata o Obrenovcu

RADNO VREME SEOSKIH AMBULANTI

Radmila Relić
27.11.2023. 14:27
430

U ambulantama u Grabovcu i Stublinama uvedene su dodatne smene lekara.

Pored redovne prve, lekar radi i u drugoj smeni i to u Stublinama ponedeljkom, sredom i petkom i u Grabovcu utorkom i četvrtkom.

Zdravstvo

Radmila Relić

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac