24 sata o Obrenovcu

RADNO VREME POKRETNE APOTEKE

Radmila Relić
27.11.2023. 14:34
385

Krajem prošle nedelje počela je sa radom pokretna apoteka u Draževcu.

Radno vreme je ponedeljkom od 7 do 14 i 30h, utorkom ne radi, sredom od 13 do 19h, četvrtkom od 7 do 14 i 30h i petkom od 7 do 14 i 30.

Zdravstvo

Radmila Relić

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac