24 sata o Obrenovcu

NAPREDUJE IZGRADNJA NOVE PIJACE

Aleksandar Živojinović
22.02.2024. 12:44
438

Povoljni vremenski uslovi ovih dana intezivirali su izgradnju novog kompleksa pijace u centru Obrenovca.

Trenutno građevinski radnici postavljaju podnu podlogu u podzemnoj garaži i očekuje se da će ti radovi biti završeni do kraja meseca, nakon čega će se graditi potporni zidovi.

Pogledajte prilog

Napreduje izgradnja nove pijace
Društvo

Aleksandar Živojinović

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac