24 sata o Obrenovcu

SKORO 50 ODSTO DOMAĆINSTAVA UŠTEDELO ELEKTRIČNU ENERGIJU

Olga Ilić
22.02.2024. 12:54
495

Prema podacima EPS-a, skoro 50 odsto domaćinstava je u decembru 2023. godine uštedelo električnu energiju.

Od ukupno 3,4 miliona potrošača, popust za racionalnu potrošnju ostvarilo je 1,63 miliona domaćinstava.

Pogledajte prilog

Skoro 50 odsto domaćinstava uštedelo električnu energiju.
Društvo

Olga Ilić

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac