24 sata o Obrenovcu

LIKOVNA IZLOŽBA PU "PERKA VIĆENTIJEVIĆ"

Ivana Vulović
15.04.2024. 13:51
26

U Domu kulture otvorena je izložba dečjih likovnih radova. Na izložbi su prikazani radovi nastali u svim vrtićima na teritoriji Obrenovca.

PU "Perka Vićentijević" puni šezdeset i tri godine, tako da se ovih dana proslavljaju Perkini dani, sve će biti zaokruženo priredbom koja će biti održana u svečanoj sali 17. aprila.

Pogledajte prilog

Likovna izložba PU "Perka Vićentijević"
Društvo
Kultura
Obrazovanje

Ivana Vulović

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac