24 sata o Obrenovcu

MALA MATURA PRVE OBRENOVAČKE OSNOVNE ŠKOLE

Radmila Relić
31.05.2024. 22:09
20

Učenici Prve obrenovačke osnovne škole proslavili su malu maturu.

Prvu obrenovačku osnovnu školu napuštaju dva odeljenja, ukupno 44 učenika.

Đak generacije je Kristina Lišanin.

Pogledajte prilog

Mala matura Prve obrenovačke osnovne škole
Društvo

Radmila Relić

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac