24 sata o Obrenovcu

SVE SLUŽBE PRATE STANJE NA REKAMA

Jelena Ajdarić
31.01.2019. 14:21
3

Sve reke na teritoriji Gradske opštine Obrenovac su u svojim koritima, rekao je predsednik opštine Miroslav Čučković obilazeći kritične tačke na vodotokovima.

Prema rečima nadležnih sve reke koje gravitiraju ka Obrenovcu., tačnije Tamnava i Kolubara, su u svom koritu i ne postoji bojazan od njihovog izlivanja.

Pogledajte prilog

Sve službe prate stanje na rekama
Društvo

Jelena Ajdarić

Kategorije

IZDAVAČ: Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” doo, Trgovačka 71, 11500 Obrenovac

SAJT: rtvmag.co.rs

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Miroslav Paunović

Izvršavanje obaveza koje ima Preduzeće za informisanje i marketing “Studio Mag” po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim Zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

REGISTRACIONI BROJ MEDIJA: IN000477

Ovaj projekat je sufinansiran od strane GO Obrenovac