24 sata o Obrenovcu

SVE SLUŽBE PRATE STANJE NA REKAMA

Jelena Ajdarić
31.01.2019. 14:21
36

Sve reke na teritoriji Gradske opštine Obrenovac su u svojim koritima, rekao je predsednik opštine Miroslav Čučković obilazeći kritične tačke na vodotokovima.

Prema rečima nadležnih sve reke koje gravitiraju ka Obrenovcu., tačnije Tamnava i Kolubara, su u svom koritu i ne postoji bojazan od njihovog izlivanja.

Pogledajte prilog

Sve službe prate stanje na rekama
Društvo

Jelena Ajdarić